card

Суралцангаа аялах Аялангаа суралцах хөтөлбөр

Суралцангаа аялах  Аялангаа суралцах хөтөлбөрийг 2018 оноос хэрэгжүүлж байна.

Ньюжуулчин турс компанитай хамтран нийт 10 удаагийн сургалт-аялалын хөтөлбөрт 33 байгууллагын 148 хүнийг хамруулсан. 

Хөтөлбөрийн зорилго:

ХАБЭА, Чанарын болон Байгаль орчны менежментийн стандарт, Хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдүүлэх арга, Компанийн нийгмийн хариуцлагын стандарт, Хог хаягдлын менежментийн нэвтрүүлэлт, хэрэгжилтийг Японы шилдэг компанийн туршлагатай бодитоор танилцах


 

Японы менежментийн сайн туршлага судлах сургалт-аялал хөтөлбөр

2020 оны стандарт хөтөлбөр

Хүсэлт илгээх