card

ДАТ КОНСАЛТИНГ ХХК

Мэргэжлийн үйлчилгээг 2016 оноос тасралтгүй эрхэлж байна
Салбарын туршлагатай, менежментийн тогтолцооны аудит  хийх эрхтэй, олон улсын тэргүүлэх зэрэгтэй, бэлтгэгдсэн  аудитор, зөвлөхийн мэргэжлийн багтай.

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний  MNS ISO 20700:2017 стандартын шаардлагын дагуу ажилладаг
Зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, шударга, хараат  бус зарчмын дагуу, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээдэлж,  хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагыг ханган ажиллах  бүтэц, чадамжтай.

Хамтын ажиллагаа
Менежментийн тогтолцооны стандартын Итгэмжлэлийн,  Баталгаажуулалтын үйл явцад Үндэсний (улсын, хувийн) болон  Гонгконг, Чек, Турк зэрэг олон улсын байгууллагуудтай  холбоотой ажилладаг.

Бидний тухай Үйл ажиллагаа

Хүсэлт илгээх