card

Бидний тухай

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Бид юу хийдэг вэ?

Мэргэжлийн үйлчилгээг 2016 оноос тасралтгүй эрхэлж байна

Салбарын мэдлэг, ажлын туршлагатай, менежментийн тогтолцооны аудит  хийх эрхтэй, олон улсын тэргүүлэх зэрэгтэй, бэлтгэгдсэн  аудитор, зөвлөхийн мэргэжлийн багтай.

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний MNS ISO 20700:2017 стандартын шаардлагын дагуу ажилладаг

Зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, шударга, хараат  бус зарчмын дагуу, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээдэлж,  хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагыг ханган ажиллах  бүтэц, чадамжтай.

Хамтын ажиллагаа

Менежментийн тогтолцооны Итгэмжлэлийн,  Баталгаажуулалтын үйл явцад Үндэсний (улсын, хувийн) болон  Гонгконг, Чек, Турк зэрэг олон улсын байгууллагуудтай  холбоотой ажилладаг.

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрлийн эрхийн гэрчилгээ

Төслийн мэдээлэл

Төслүүд

ISO 9001

ISO 45001

OHSAS18001

ISO 14001

ISO 22000

HACCP

Бусад

Нийт

Хэрэгжиж дууссан

59

28

5

8

11

111

Хэрэгжиж буй

5

4

3

2

3

17

Нийт

64

32

8

10

14

128

Үйлчлүүлэгч байгууллагууд

Хүсэлт илгээх